Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.12.2017 20:28 - Родната икономика е между най-изостаналите в Европа и света по конкурентоспособност
Автор: 1997 Категория: Политика   
Прочетен: 477 Коментари: 0 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Дума 7. Декември 2017 , брой: 240 Проф. Иван Ангелов, член-кор на БАН
В България, както и в другите източноевропейски страни, през последните 25-30 години беше проведена мащабна престъпна приватизация. Поголовно беше приватизирано почти всичко, включително и стратегически, високо технологични, рентабилни предприятия, повечето от които бяха впоследствие съсипани. А беше очевидно, че щом държавното предприятие е работело добре и е рентабилно, нямаше нужда да се приватизира.
Имаше някакъв икономически смисъл да се приватизират само лошо работещи предприятия, за да бъдат оздравени. Нали ни внушаваха, че частникът бил по-добър стопанин от държавата. Ако беше така, частникът следваше да оздрави губещите производства и да ги използва като свои.
Съдбата на приватизираните предприятия, обаче показа друго.

Повечето бяха съсипани - и силните, и слабите

Навсякъде виждаме изоставени предприятия, чиито входове са буренясали! А тези, които продължиха да работят, произвеждат по-малко и на по-ниско равнище. Много от тях укриват печалбите си и плащат далеч по-малък корпоративен данък, отколкото преди приватизацията. Големи наши и чужди компании изобщо не плащат данък върху печалбата в продължение на много години. Частникът минава и през трупове в стремежа си към висока печалба.
Свидетели сме на престъпен паралелен износ на лекарства, с който се лишават от лечение онкологично болни у нас. В много наши села не стъпва лекар. Срина се износът и приходите в бюджета. Около два милиона души загубиха препитанието си. Стотици хиляди хора с висше и средно специално образование останаха без работа. Около 2 милиона емигрираха. Изтичат мозъци и генетичен потенциал към чужбина. Намалява и застарява населението и работната сила. Сринаха се доходите и потреблението на домакинствата. Нарасна бедността. Изостри се доходното неравенство. България е икономически и социално опустошена държава.
Правителството се хвали с ниска безработица. Тя е ниска не защото нарасна заетостта, а понеже 1,5 млн. работоспособни напуснаха България, поради липса на работа или мизерно заплащане у дома от местните работодатели. Потърсиха спасение в чужбина, понеже родината ги прогони немили-недраги по света. Ако не беше този социален отдушник, безработицата щеше да е около 40-45% и да се стигне до социални бунтове. Какво може да се каже за икономика, която е изхвърлила половината от работната си сила? Най-кратката характеристика е социално-икономическа катастрофа. Това е само едно от последствията от мащабната престъпна приватизация и доминиращия див балкански капитализъм.
Нашият частен сектор не само, че не оздравяваше слабите предприятия. С малки изключения, той показа, че повече умее да съсипва и добрите. Демонстрира неспособност да гради и способността си да руши, като развенча създадения ореол за високата си икономическа рационалност. Тази импотентност се дължи главно на престъпното му зачатие.
Някой може да ми възрази, като напомни за икономическия прогрес на Америка и Западна Европа. Основа на техния научно-технически и производствен потенциал, обаче не са малките семейни фирми, където собствеността и управлението са в едно лице.

Такава основа са корпорациите,

където собствеността е отделена от оперативното управление. Там управляват не акционерите, а високо квалифицирани и добре платени наемни директори, които може и да не са акционери. И част от тях не са. Разпръснатите по света стотици хиляди акционери в дадена корпорация, дори не знаят в кои предприятия са вложени техните акции, а камо ли да ги управляват! А и акциите всеки ден променят мястото и собственика си на капиталовите пазари. Корпорациите не са класически частни стопански формации, управлявани пряко от акционерите. Те са публични обединения в които собствеността и управлението са разделени още от миналото столетие.
Според най-новото издание на Глобалния доклад по конкурентоспособността за 2017-2018 г. на Световния икономически форум, от 26 септември 2017 г., сс. 75-76 (The World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017-2018, 26 September 2017, pр. 75-76) по технико-икономическите си показатели за конкурентоспособност, нашите фирми са между най-слабите в Европа и в света. Това е най-убедителното доказателство за провала на българския частен сектор като организатор и ръководител на съвременна стопанска дейност.
Ако проведената в България приватизация през последните 20-25 години беше успешна, работата на фирмите би трябвало да се е подобрила, а тяхната конкурентоспособност да се е повишила. Според годишните доклади на Световния икономически форум през последните 20 години, които следя редовно, няма забележимо подобрение в нашите фирми. Измина достатъчно време, а приватизацията не дава положителни резултати. По-скоро обратното.
За груба ориентация може да се има предвид, че класиране до към 45-50-то място означава принадлежност към групата на развитите страни; от 50-то до към 100-но място - към слабо развитите и над 100-но до 137-мо - към най-изостаналите в света. По нито един показател не сме в първа група. От използвани общо 44 показателя, по 29 сме във втора и по 15 - в трета група. Това е алармираща класация на българските фирми по конкурентоспособност.

Ето и най-важните показатели

за конкурентоспособност на нашите фирми през 2017 г.
-по качество на местните доставчици - 65-то място от 137 обхванати в
доклада страни;
-по способност на фирмите да внедряват нови технологии - 66-то място;
-по наличие на последни технологии във фирмите - 68-мо;
-по развитие на клъстъри от фирми - 70-то;
-по прилагане на модерни производствени процеси във фирмите - 71-во;
-по качество на въздушната инфраструктура - летища, самолети и дестинации - 73-то;
-по връзка между наука и практика при внедряване на новости - 74-то;

-по ефикасност на корпоративните бордове на фирмите - 77-мо;
-по качество на базисната инфраструктура - 78-мо;
-по качество на снабдяването с електричество - 78-мо;
-по преобладаване на нетарифни бариери в търговията - 82-ро;
-по достъпност на финансовите услуги за фирмите- 82-ро;
-по опазване правата на миноритарните акционери във фирмите - 83-то;
-по качество на финансовите услуги за фирмите -84-то;
-по ориентация на фирмите към потребителите - 84-то;
-по ефективност на антимонополната политика - 85-то;
-по качество на образователната система - 87-мо;
-по изнудване на фирмите за подкупи - 87-мо;
-по връзката между заплати и производителност на труда - 88-мо;
-по неправомерно обслужване на правителствени лица - 90-то;
-по етично поведение на фирмите - 91-во;
-по наличие на лоялна местна конкуренция между фирмите - 91-во;
-по наличие на учени и инженери във фирмите - 93-то;
-по качество на пътищата - 93-то;
-по качество на потребителите на продукцията на фирмите- 94-то;
-по надеждност на банките, обслужващи фирмите - 96-то;
-по отклоняване на публични фондове от фирмите - 97-мо;
-по решаване на съдебни спорове между фирмите - 98-мо
-по делегиране на компетенции на подчинени във фирмите - 100-но;
-по отношения между бизнеса от фирмите и престъпността - 102-ро;
-по необходимо време за започване на бизнес - 103-то;
-по надеждност на полицейските услуги - 105;
-по прилагане на маркетинг от фирмите - 107-мо;
-по прозрачност на правителствените решения - 107;
-по взаимоотношения между работодатели и работници - 111-то;
-по наличие на специализирани услуги за фирмено управление - 112то;
-по уповаване на професионално управление във фирмите - 112-то;
-по качество на училищата по управление - 117-то;
-по качество на обучението на персонала на фирмите - 118-то;
-по способност да се привлича квалифициран персонал - 118-то;
-по способност да се задържа квалифициран персонал - 119-то;
-по влияние на организираната престъпност върху фирмите - 119-то;
-по спазване на правата на собственост във фирмите - 120-то;
-по зачитане на интелектуалната собственост във фирмите - 125-то.

Тези 44 показателя дават

обобщена представа за лошото управление и неефективно функциониране на нашите фирми. А подробностите остават тайна за обществеността, под претекста за "фирмена тайна". Този резултат е катастрофален за българските фирми.
Според същия доклад, България е на 49то място по обща конкурентоспособност. Ако беше вярно, това е задоволително. Обобщаващият показател се формира от 114 аналитични показателя, в т.ч. посочените 44. Между тях са и аналитични показатели, които нямат или имат само символична връзка с конкурентоспособността.
Такива са например: влияние на спина върху стопанската дейност, където сме на първо място (т.е. няма влияние); по ниския бюджетен дефицит - на 6-то място (поради силно рестриктивната бюджетна политика); по ниските вносни търговски мита - на 6-то (поради отворени граници за безмитен внос, който смазва нашите неконкурентни производители); по абстрактния индекс за юридически права - на 12-то; по ниски разходи при съкращения на персонал - 20-то (поради ниските компенсации при безработица у нас); по нисък държавен дълг - 20-то (България обаче има огромен брутен дълг - почти 100% от БВП); по общ данъчен процент - 28-мо (България е с едни от най-ниските данъци, но има всеобщо недофинансиране); по използване на мобилни телефони - 32-ро (връзката с конкурентността е символична); по дял на жените в работната сила (връзката с конкурентността е съмнителна) - 34-то и т.н. Следователно, заемаме челни места по съмнителни, дори вредни, от гледна точка на конкурентността и здравословната икономическа политика показатели.
Изчисляваната по тази методика обща конкурентоспособност е абстрактен показател, без реална стойност за фирмите. Когато фирмите излязат на пазара, купувачите се интересуват главно от качеството и цената на предлаганата стока, от резервните части и сервиза, а не от спина, от бюджетния дефицит, от процента на жените в работната сила, от използването на мобилни телефони и т.н.

 Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: 1997
Категория: Политика
Прочетен: 1245807
Постинги: 2976
Коментари: 1400
Гласове: 773
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031